Tag Ledelsen

– i Produktionen

Vælg at Blive Endnu Dygtigere!

God ledelse kan være nemt!

Alle kan blive gode ledere. Nogle bliver endda meget dygtige ledere. Hvordan gør de det?

Dygtig ledelse er sjældent en tilfældighed, men er udtryk for en plan, træning, og modige mennesker, som tør tage ledelsen og stå forrest, når det kræves.

Vi kan dokumentere, at du kan opnå 40% bedre effektivitet – og fastholde høj medarbejdertilfredshed med god ledelse. Kunne du tænke dig at være med?

Formål: ”Tag Ledelsen” har et primært mål; at gøre ledelse nemt for dig. At gøre dig dygtig.

Forudsætning: ”Tag Ledelsen” beder dig have mod
– modet til at turde, modet til at ville, modet til måske at fejle, og særligt modet til at blive dygtigere.

Indhold: Ledelse er ’at tale med og motivere andre mennesker’, og for at etablere tillid behøver du mindre autoritet, og mere holdning, selvindsigt, selvdisciplin og fornuftige teknikker til mange former for dialog – fra ros til den svære samtale.

Tag Ledelsen” giver dig det!

Tag Ledelsen” giver dig:

  • Selvindsigt – hvem er du? Hvordan påvirker du andre mennesker, hvordan samarbejder du og hvordan løser du problemer?
  • Holdninger – hvad er din røde tråd i ledelse, dine værdier, og hvordan løfter du andre?
  • Teknikker – hvordan håndterer (coacher) du de ambitiøse, de driftssikre og de mere udfordrende kollegaer?
  • Krav – ledelse kræver, at du regulært afholder motiverende 1:1-samtaler, delegerer KPI’er, laver læringsplaner for andre – samt, at du selv er i udvikling og følger op på dig selv og andre.

Praktik

Hvem deltager? ”Tag Ledelsen” henvender sig til nye og modne ledere – gerne i produktionsmiljø eller administrative teams – med/uden teoretisk baggrund og gerne med årelang erfaring. På kursusdagene kredser vi om din virkelighed og dagligdag mere end højtflyvende teorier og akademisk abstrakthed.

Baggrund: ”Tag Ledelsen” er udviklet ’på gulvet’ – af dygtige professionelle produktionsfolk bistået af specialister i ledelse.

Hvordan gør vi det? ”Tag Ledelsen”; benytter simple værktøjer og teorier. Vi laver øvelser, som gør det sjovt og nemt at indføre din nye læring hjemme i dagligdagen. Undervejs hjælper vi dig med coaching og mentoring.

Forløb: ”Tag Ledelsen” løber over 5 måneder;

1. måned:  2-4 timers forberedelse + 2 dages kursus
2. måned: Øve dig i udførelse
3. måned: 1 times coaching + 1 times netværksdebat
4. måned :Øve dig i udførelse + 1 times coaching + 1 times neværksdebat
5. måned: 2 dages kursus + 1 times coaching

Praktiske detaljer:

DKK 19.500,- (excl moms, transport og ophold).

Tag Ledelsen” afholdes 2-4 gange årligt. i Danmark, og efter behov i udlandet. Vi taler dansk og engelsk og underviser også på lokalsprog – vi skal blot have adgang til én af jeres kolleger, der taler engelsk og lokalsproget flydende.